Research

Reset
Title
Author(s)
Year
Gene Grossman
2016
We introduce firm and worker heterogeneity into a model of innovation-driven endogenous growth. Individuals who differ in ability sort into either a research sector or a manufacturing sector that produces differentiated goods. Each research project ...
Gene Grossman
2015
Paul Romer (1986, 1990) ve Robert Lucas (1988)’in makaleleri bize; ölçeğe göre artan getirilerin mevcut olduğu bir ekonomik ortamda yatırım gerçekleştiğinde, sermayenin marjinal ürününün iskonto oranına göre zamanla düşmesi gerekmediğini hatırlatmıştır. ...