Research

Reset
Title
Author(s)
Year
Gene Grossman
2015
How does globalization affect economic growth? We discuss mechanisms that link international integration to the incentives for knowledge accumulation and the efficacy of that process. First, integration facilitates the flow of knowledge across national ...
Gene Grossman
2015
Paul Romer (1986, 1990) ve Robert Lucas (1988)’in makaleleri bize; ölçeğe göre artan getirilerin mevcut olduğu bir ekonomik ortamda yatırım gerçekleştiğinde, sermayenin marjinal ürününün iskonto oranına göre zamanla düşmesi gerekmediğini hatırlatmıştır. ...